Welke rechten heb ik op het platform?

Afhankelijk van de groep(en) waarin jij zit, worden er rechten aan jouw account verleend. Binnen sommige groepen mag je namelijk meer dan binnen andere. Hieronder staan de verschillende typen groepen uitgelegd

Elke Semble omgeving heeft standaard drie vaste systeemgroepen waar men in geplaatst kan worden.

  • Allen: iedereen die onderdeel uitmaakt van de community. Dit kunnen ook gebruikers zijn die géén inloggegevens nodig hebben of maar tijdelijk toegang moeten krijgen. Denk aan sponsoren of andere relaties.
  • Leden: gebruikers die actief zijn binnen de community, bijvoorbeeld alle leden van een vereniging of iedereen die deel uit maakt van een samenwerkingsorganisatie.
  • Bestuur/Beheer: gebruikers die beheerdersrechten hebben, vaak bestuurders van een organisatie. Zij kunnen binnen Semble gebruikers toevoegen en uitnodigen, eventueel extra groepen aanmaken en bij de data van alle groepen.

Naast deze drie groepen, kunnen bestuur/beheer nog extra groepen aanmaken, bijvoorbeeld werkgroepen, commissies etc. Het aantal groepen dat extra kan worden aangemaakt hangt af van het abonnement dat is afgesloten. Er bestaat een keuze uit twee typen:

  • Besloten groepen: hierin worden gebruikers geplaatst door bestuur/beheer. Binnen deze groep kunnen de gebruikers samenwerken, documenten en berichten delen, bijeenkomsten plannen etc.
  • Open groepen: iedere gebruiker die kan inloggen, kan zichzelf toevoegen aan de groep. Dit type is bedoeld om bijvoorbeeld gebruikers te verbinden rondom een gemeenschappelijk thema.
Terug
Sluiten